Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Oslo , paszport , informacja. dzwonienie , Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo

Wydawanie paszportów w czasie pandemii
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2021-05-13 10:28:42 +0200

Informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo na temat przyjmowania interesantów w warunkach obostrzeń.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo przygotowaną w związku z zapytaniem publicznym o możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu.

Tryb pracy Wydziału Konsularnego

W związku z sytuacją uwarunkowaną pandemią Covid-19 i obowiązującymi regulacjami sanitarno-epidemiologicznymi tryb pracy Wydziału Konsularnego i warunki przyjęć interesantów muszą pozostawać w zgodzie z obowiązującymi wymogami i przepisami sanitarnymi norweskimi i polskimi. Ograniczenia, wprowadzone z uwagi na COVID-19, służą bezpieczeństwu osób zgłaszających się do naszego urzędu. W chwili obecnej Wydział Konsularny funkcjonuje w trybie pozwalającym na obsługę maksymalnej liczby interesantów, umożliwiającej – zgodnie z przepisami epidemiologicznymi - zapewnienie zachowania dystansu społecznego i bezpieczeństwa epidemiologicznego, z uwzględnieniem jednoczesnych możliwości kadrowych i lokalowych Wydziału Konsularnego. Mimo ograniczeń, przyjmujemy tygodniowo ok. 140 osób zarejestrowanych na wizyty paszportowe (niezależnie od tego, przewidziane są wizyty w innych sprawach, jak sprawy prawne czy obywatelskie) oraz dodatkowo, do kilkudziesięciu osób niezarejestrowanych, odbierających dokumenty paszportowe i inne dokumenty ze zrealizowanych za naszym pośrednictwem spraw prawnych i obywatelskich lub zgłaszających się w sprawach pomocy konsularnej.

Mimo kolejnych restrykcji, wprowadzanych przez władze norweskie, w tym także dodatkowo – przez władze Oslo, Wydział Konsularny przez cały okres pandemii pozostaje otwarty - w przeciwieństwie do wielu urzędów konsularnych innych państw akredytowanych w Norwegii (zamkniętych lub załatwiających jedynie wyjątkowo sprawy losowe swoich obywateli). Wiele norweskich urzędów (dysponujących znacznie większymi możliwościami kadrowymi i lokalowymi) odnotowuje podobne problemy (zgodnie z informacjami norweskiej policji – okres oczekiwania na wizytę paszportową w norweskiej policji wynosi obecnie kilka miesięcy; w chwili obecnej liczne są niezrealizowane wnioski z m-ca lutego br., a terminy wizyt w tych przypadkach sięgają lipca br.).

Rezerwowanie wizyt

Wizyty w urzędzie konsularnym możliwe są po zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem systemu e-konsulat, którego operatorem jest MSZ. Wymieniony, internetowy system rejestracji wizyt obowiązuje wszystkie polskie placówki konsularne. Co roku, w okresie wakacyjnym lub okołoświątecznym jak i dodatkowo obecnie, w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią, odnotowujemy szczególnie duże zainteresowanie terminami wizyt ze strony klientów. Urząd konsularny nie ma na to wpływu, jednak do tego okresu można było zarezerwować wizytę na bieżąco, wręcz „z dnia na dzień”, a szereg terminów pozostawało „wolnych”. Wydział Konsularny nie ma także wpływu na osoby, które zapisują się i nie przychodzą na umówioną wizytę, blokując termin innym klientom (przypadków takich jest sporo). W przypadku rezygnacji osoby z wizyty i odwołania jej przez Klienta w systemie zapisów, termin tej wizyty zostaje automatycznie odblokowany przez system, co umożliwia zapisanie się kolejnej osoby. Należy nadmienić, iż Wydział Konsularny uruchamia możliwość zapisu na wizyty co tydzień. Kolejne terminy wizyt można zarejestrować w systemie e-konsulat w każdy kolejny pierwszy roboczy dzień tygodnia, o godz. 09:00 rano. Dodajemy wtedy również wcześniejsze terminy w miejsce rezerwacji odwoływanych przez interesantów (jeżeli jesteśmy o tym informowani przez klientów). W lutym i marcu br. około 20% - 30% osób zapisanych rezygnowało z wizyt, w kwietniu – około 25%,  zwalniając terminy dla nowych osób, które mogły się zapisać, jeśli monitorowały na bieżąco stronę z zapisami. Niemal codziennie do Wydziału Konsularnego przychodzą osoby, którym udało się zarezerwować termin nawet na dzień przed wizytą, w miejsce anulowanych spotkań.

Sugerujemy regularne sprawdzanie systemu e-konsulat, zdarza się bowiem, że interesanci anulują wizyty nawet na dzień przed planowaną wizytą i wówczas można zapisać się na zwolniony termin. Obserwujemy, że w każdym tygodniu na wizyty paszportowe zapisują się klienci, celem złożenia wniosków paszportowych dla dzieci urodzonych w ostatnich 1-3 miesiącach. Zapisy na wizyty są zatem możliwe, mimo pewnych ograniczeń. 

W sytuacjach nagłych, losowych, po umotywowaniu i udokumentowaniu sprawy – Wydział Konsularny przyjmuje także dodatkowo osoby, dla których pilne wydanie paszportu, z przyczyn losowych,  jest szczególnie uzasadnione. Powyższe wnioski, po umotywowaniu i przedłożeniu stosownej dokumentacji, rozpatrywane są indywidualnie i w miarę możliwości osoby te obsługiwane są poza systemem zapisów: w szczególnych, uzasadnionych przypadkach przyjmujemy interesantów nawet po godzinach przyjęć lub po godzinach pracy urzędu. Sugerujemy, aby osoby, dla których z przyczyn losowych przyspieszenie wizyty paszportowej jest konieczne (j/w) - kontaktowały się bezpośrednio, e-mailowo z Wydziałem Konsularnym. Na e-maile odpowiadamy na bieżąco,  indywidualne prośby dot. „przypadków szczególnych, losowych” staramy się rozpatrywać z empatią, życzliwie i ze zrozumieniem.

Regulacje prawne

Informujemy, że podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie paszportowe jest ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych  (Dz.U. 2020 poz. 617 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z art. 7 ust.1 ww. ustawy wynika, że dokument paszportowy wydaje się ”na wniosek osoby pełnoletniej złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty”; w obecnym stanie prawnym ustawa nie przewiduje zatem możliwości złożenia wniosku w formie online, konieczna jest fizyczna obecność osoby pełnoletniej w konsulacie. Osoby mieszkające z dala od Oslo, na wniosek złożony w urzędzie konsularnym otrzymują gotowy paszport pocztą; uzyskanie paszportu wymaga zatem tylko jednej wizyty w urzędzie.

Wniosek paszportowy można złożyć w każdym urzędzie konsularnym na świecie (rejonizacja nie obowiązuje), jednakże paszport należy odebrać w tym samym urzędzie; urzędy nie mogą przesyłać paszportów poza okręg konsularny, nie jest także możliwe odebranie paszportu w urzędzie konsularnym, jeśli wniosek paszportowy złożony został w urzędzie paszportowym w Polsce. W chwili obecnej wniosek o wydanie paszportu na terenie Norwegii złożyć można jedynie w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo. Okresowe dyżury konsularne w innych miastach na terenie Norwegii są w okresie pandemii zawieszone. Zostaną podjęte po opanowaniu sytuacji pandemicznej w Norwegii, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Rodzina może złożyć wnioski paszportowe jednocześnie, dla wszystkich jej członków, w tym celu należy jednak odznaczyć w systemie e-konsulat liczbę osób, którzy planują wnioskować o nowy paszport; system rezerwuje wówczas odpowiednią, niezbędną ilość czasu.

Jednocześnie sugerujemy, aby:

·         wnioski paszportowe składać z odpowiednim wyprzedzeniem. Często obecnie spotykamy się z sytuacjami, gdy paszport osoby zgłaszającej problem jest nieważny od wielu miesięcy, a nawet kilkunastu lat, a jego okaziciel nie zadbał we właściwym czasie w Norwegii czy w Polsce o to, aby mieć ”ciągłość paszportową”.

·         pomocne będzie zapoznanie się dokładnie z informacją paszportową na stronie internetowej Wydziału Konsularnego: często wizyty niepotrzebnie się przedłużają, ponieważ interesanci nie są do nich odpowiednio przygotowani (na przykład mają niewłaściwe zdjęcie, nie posiadają gotówki, przynoszą źle wypełniony wniosek paszportowy, albo nie dokonali rejestracji dziecka w USC w Polsce (drugi paszport dla dziecka).

·         osoby, które rezygnują z wizyty, winny pamiętać o anulowaniu wizyty w systemie, co umożliwi zapisanie się na wizytę innej osobie. Niestety, często zauważamy, że interesanci rezygnują z wizyt, lecz ich nie anulują, a wówczas termin przepada.

Informujemy ponadto, że Wydział Konsularny podejmuje wszelkie możliwe starania, by zapewnić możliwość wizyty w naszym urzędzie jak największej liczbie naszych obywateli. Nie mamy jednak możliwości zapewnienia terminów wizyt w większym wymiarze, szczególnie w czasie pandemii, przy obecnie zdecydowanie zwiększonej liczbie osób, zainteresowanych wizytami w urzędzie.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą zrozumieć uwarunkowania naszej pracy, której priorytetem jest pomoc naszym Rodakom w Norwegii.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo

 

×