Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: statystyki , GUS , Polska , spis powszechny , zameldowanie

Narodowy Spis Powszechny 2021
Sylwia

SYLWIA SKORSTAD - Trondheim | Norwegia

Opublikowano: 2021-03-29 15:50:15 +0200

Udział w polskim Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Sprawdź, czy ten obowiązek dotyczy i ciebie.

Raz na dekadę Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadza spis powszechny. Dzięki niemu wiadomo między innymi, ile dokładnie osób mieszka w Polsce, jaki procent populacji jest aktywny zawodowo, ile osób migruje, ile może potrzebować wsparcia. W przypadku wyznania, narodowości i niepełnosprawności spis jest dla państwa jedynym źródłem informacji o obywatelach. Dane uzyskane podczas spisu są potem wykorzystywane do celów statystycznych, w tym planowania. Pozwalają zarządzać państwem, a także konkretnym województwem czy gminą.

Na stronie stat.gov.pl zamieszczono dość szumne wyjaśnienie, czy jest spis powszechny:

„Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkom, realizowanym w oparciu o ustawy o spisach. To największe przedsięwzięcia statystyczne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa. Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa.”

Spis 2021

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Wcześniej przeprowadzono dwa spisy próbne, aby przetestować nowe sposoby zbierania danych.

Obowiązkową formą tegorocznego spisu jest samospis internetowy, zaś metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Aby wziąć udział w badaniu, należy w wyznaczonym okresie wejść na stronę internetową spisu i postępować zgodnie z instrukcjami. Kto z jakiegoś powodu nie będzie mógł wypełnić formularza, powinien zgłosić się na specjalną infolinię. 

W tym roku GUS zapyta Polaków oraz innych mieszkańców Polski o między innymi: obywatelstwo, stan cywilny poziom wykształcenia, wyznanie, stan zdrowia, status zatrudnienia

Czy mieszkając w Norwegii należy się spisać?

O to, czy Polacy mieszkający poza granicami Polski mają obowiązek wzięcia udziału w Spisie 2021, NPORTAL.no zapytał GUS drogą mailową. 

- Do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021  są zobowiązani wszyscy mieszkańcy Polski. Jeśli osoba wyjeżdżając z Polski  za granicę, nie wymeldowała się z pobytu stałego i  jest w dalszym ciągu zameldowana w swoim dawnym miejscu zamieszkania -  jest zobowiązana do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 – poformowała nas Naczelnik Wydziału Departamentu Edukacji i Komunikacji, Ewa Bolesławska.

 

Ostatni spis powszechny GUS przeprowadzał w roku 2011. Za niedopełnienie obowiązku udziału w spisie lub podawanie informacji nieprawdziwych grożą kara grzywny oraz więzienia. GUS nie ma prawa wykorzystywać zebranych danych do celów innych niż tworzenie opracowań, zestawień i analiz statystycznych.
 

stat.gov.pl, spis.gov.pl, NPORTAL.no 

×