Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Polacy , NRK , badania , Barnevernet , Edith Stylo , Ipsos

Polacy najbardziej sceptyczni wobec Barnevernet
Sylwia

SYLWIA SKORSTAD - Trondheim | Norwegia

Opublikowano: 2018-04-18 08:36:51 +0200

Norweski Urząd Ochrony Praw Dziecka nie cieszy się wśród obcokrajowców w Norwegii dobrą sławą. Najgorszą opinię ma wśród Polaków.

Na zlecenie Bufdir norweski IPSOS przeprowadził badania dotyczące zaufania do instytucji Barnevernet. Ankieterzy pytali o zdanie przedstawicieli mniejszości z Iraku, Somalii, Wietnamu, Pakistanu, Bośni i Hercegowiny oraz z Polski. Okazuje się, że imigranci są znacznie bardziej sceptyczni wobec norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka niż Norwegowie. Przeciętnie 3 z 10 przedstawicieli mniejszości narodowych deklaruje ograniczone zaufanie. Najbardziej sceptyczni są Polacy.

Czy nawiązałbyś kontakt?

Ponad połowa Norwegów (55%) darzy Barnevernet zaufaniem. To samo mówi jedynie 41% imigrantów. Osoby pochodzące spoza Norwegii większym zaufaniem darzą na przykład policję, służbę zdrowia, szkoły i przedszkola, a nawet NAV.

Obcokrajowców pytano, czy nawiązaliby kontakt z urzędem, gdyby wiedzieli o dziecku żyjącym w szkodliwych, zagrażających mu warunkach. W całej badanej grupie 54% respondetów odpowiedziało twierdząco. W grupie imigrantów z Polski zaledwie 37% zdecydowałoby się na taki krok.

- Rezultaty dają podstawę do niepokoju, że strach powoduje, iż rodziny będące w potrzebie nie otrzymują należnej im pomocy – skomentował wyniki  Kjetil A. Ostling z Bufdir.

Czy tylko różnice kulturowe?

Komentująca dla NRK rezultaty badania Edith Stylo wyraziła opinię, iż główną przyczyną sceptycyzmu polskich imigrantów są różnice kulturowe. Czy wyjaśnia to jednak cały problem?

Ankieterzy nie pytali imigrantów, co wiedzą na temat Barnevernet. Gdyby to zrobili, okazałoby się, że istotnym elementem wpływającym na postawy jest poziom rzetelnej wiedzy. Fakt, iż około 40% wszystkich spraw rodzinnych procedowanych przez Barnevernet zaczyna się od prośby rodziny o pomoc, jest mało znany. Niewielu Polaków wie również, że urzędnicy mogą udzielić pomocy socjalnej, na przykład przyznając dofinansowanie na opłacenie świetlicy szkolnej lub zajęć pozalekcyjnych lub pomocy psychologicznej w postaci np.: kursu dla rodziców czy cyklicznych spotkań z psychologiem bądź wykwalifikowanym opiekunem pracującym z dziećmi chorymi np. na ADHD lub autyzm.

W powszechnej opinii powielanej na polskich grupach dyskusyjnych Barnevernet to jedynie „ci, co zabierają dzieci”. Na temat zadań oraz roli tej instytucji przydałaby się nam solidna i dobrze pomyślana kampania informacyjna.

×