Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Oslo , Polska , Unia Europejska , Radoslaw Sikorski , Europa , Instytut Nobla , debata , Nina Witioszek , Ingrid Brekke , Barbara Nowacka

O Europie i Polsce w Instytucie Noblowskim
Sylwia s

Sylwia Skorstad - |

Opublikowano: 2018-03-22 07:53:13 +0100

21 marca w Instytucie Noblowskim na konferencji „Renewing Democracy in Europe” goście z kilku krajów dyskutowali o wyzwaniach, jakie stają przed Europą.

Projekt NEST Uniwersytetu w Oslo oraz Bjørknes Høyskole zaprosili do debaty Radosława Sikorskiego i Barbarę Nowacką z Polski, antropolog Cathrine Moe Thorleifsson, dziennikarkę Ingrid Brekke, politologa Bernta Hagtveta i reżysera oraz aktywistę Igora Devolda z Norwegii, posłankę parlamentu europejskiego Evę Joly z Francji oraz węgierskiego opozycjonistę Laszlo Rajka. Gospodarzami spotkania byli Nina Witoszek i Christopher White.

Podczas debaty poruszano problemy, które trapią współczesne demokracje, w tym wykorzystywanie mediów społecznościowych do kampanii politycznych, kryzys zaufania do polityków, nierówny udział obywateli w korzyściach płynących z rosnącego PKB, ale też korupcję na najwyższych szczeblach władzy i niejasne wpływy Rosji. Wiele uwagi poświęcono sytuacji w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w Polsce, gdzie dochodzi do niepokojących Europę procesów. Dyskutowano granice wolności słowa i przyszłość kontynentu.

Europa a interesy narodowe

Goście konferencji zwracali uwagę, że obywatele Europy nie są zainteresowani wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo nie postrzegają go jako bliskiego ich codziennego życia. Jednocześnie mało kto w parlamencie reprezentuje wspólne interesy kontynentu, bowiem większość reprezentantów koncentruje się na kwestiach narodowych. Zdaniem Radka Sikorskiego Unia Europejska potrzebuje teraz większej konsolidacji i jedności, by poradzić sobie z problemami, w tym między innymi postrzeganiem imigracji oraz skutków globalizacji.

W opinii Evy Joly obserwujemy kryzys zaufania do polityków, bo wielu z nich koncentruje się na karierach, zamiast dalekosiężnych celach politycznych istotnych dla przyszłości Europy. Jako przykład podała walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Posłanka PE boleje nad tym, że doraźny interes na przykład pracowników branży paliw kopalnych zawsze wygrywa z tym, co pojmowane jest błędnie jako „interes pszczół”. I jak podkreśla, pewnego dnia „interes pszczół” będzie sprawą kluczową dla nas wszystkich, ale wtedy na naprawę zaniedbań i odbudowę zniszczonych ekosystemów będzie już za późno.

- Tylko zielone rozwiązania dadzą nam szansę, by w ogóle dożyć zmierzchu populizmu – mówiła Joly. – To, co robi obecnie na przykład Polska w kwestii ekologii, to czyste szaleństwo.

O przyszłości Polski

Barbara Nowacka podkreślała, że demokracje powinny ewoluować ku lepszemu, bowiem nie można mówić o prawdziwej demokracji tam, gdzie kobiety wciąż nie są obywatelami równymi mężczyznom, na przykład nie mając równych płac, równego dostępu do edukacji czy opieki medycznej. Wspomniała też o szczególnie trudnej roli imigrantek w Europie, które cierpią z powodu dyskryminacji zarówno ze względu na płeć, jak i pochodzenie i tym samym nie mogą w pełni partycypować w życiu społecznym. Jej zdaniem kobiety mają do odegrania niebywale ważną rolę w naprawianiu demokracji i walce z populizmem.

Odpowiadając na pytanie od publiczności, czy może się okazać, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, Sikorski powiedział:

- Jeszcze jakiś czas temu odnosiłem wrażenie, że jeśli PiS wyprowadzi Polskę z UE, to przez przypadek. Obawiałem się, że propaganda obliczona jedynie na użytek krajowy, przerośnie jej twórców. Jednak ostatnio z ust czołowych polityków zaczynają padać takie zwroty, które każą mi się zastanowić, czy nie czas zrewidować tę opinię. Kiedy ludzie kluczowi w państwie wysyłają komunikaty w rodzaju: „wzięliśmy już z Unii ile się da, a teraz zależy nam na suwerenności (rozumianej jako prawo do robienia tego, co się nam podoba)”, to budzi niepokój. Dodam, że wyjście UE byłoby całkowicie przeciwko interesowi Polski. I to nie tylko ze względów finansowych.

Jak wygrać z populizmem?

Podsumowując rożne wątki dyskusji Cathrine Moe Thorleifsson, która prowadziła badania nad fenomenem populizmu między innymi w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, zwróciła uwagę, iż populizm pada na podatny grunt wszędzie tam, gdzie wzmaga się niepokój ekonomiczny, panuje nostalgia za przeszłością i istnieje narracja o nacji zagrożonej. Ze skutecznym odpieraniem idei populistów radzą sobie lepiej te grupy, w których:

- broni się wartości demokratycznych;

- buduje tożsamość na elementach związanych z pozytywnymi, a nie negatywnymi emocjami;

- obywatele mają poczucie równego dostępu do zdobyczy demokracji;

- ze zwolennikami tez populistycznych prowadzi się racjonalny dialog.

×