Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Norwegia , Warszawa , Ambasada Norwegii

Nowy nabór na staż w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2018-03-14 11:43:11 +0100

W związku z tym, iż jednym z wymogów oferty jest dobra znajomość języka norweskiego zamieszczamy tekst po norwesku. Ostateczny termin składania aplikacji 18 marca br.

Den norske ambassaden i Warszawa har en ledig studentpraktikantplass høsten 2018 og en våren 2019. Søknadsfrist er 18. mars 2018 for begge praktikantplassene, med tiltredelse henholdsvis juli/august 2018 og januar 2019. Oppholdets varighet er på inntil 6 måneder.

Utviklingen i Polen er høyt på den politiske dagsorden i dagens Europa. Med sin størrelse og beliggenhet er Polen midt i smørøyet hva gjelder sikkerhetspolitikk, økonomisk og politisk utvikling i Sentral/Øst-Europa, NATO og EU. Midt i en moderniseringsprosess og med en politisk utvikling preget av reformer og reformforsøk innen bl.a. rettsvesenet, er det som skjer i Polen særlig viktig også sett med norske øyne. Polen og Norge har et nært og godt bilateralt forhold, som pleies og videreutvikles gjennom blant annet EØS-midlene og den store gruppen polakker bosatt i Norge. Med sitt rike kulturliv og lange tradisjoner innenfor akademia har landet mye å by på, og mange nordmenn velger å tilbringe studietiden eller ferien i Polen.

Praktikantoppholdet gir deg mulighet til å arbeide med blant annet disse temaene og et opphold i Warszawa vil gi deg et verdifullt innblikk i hva som rører seg i regionen og i landet. I tillegg får du en enestående mulighet til å bli kjent med hvordan arbeidet på en norsk ambassade fungerer inklusive hvordan det er å jobbe i et internasjonalt miljø med både nordmenn og polakker. Ambassaden har ca. 20 ansatte, fordelt på sju norske diplomater og 13 lokalt ansatte. Sist, men ikke minst får du verdifull innsikt i hvordan diplomatiet fungerer.

Målet med praktikantordningen er at praktikantene skal få god innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt. Som praktikant får man derfor svært varierte arbeidsoppgaver, blant annet å bistå i rapportering om politiske og økonomiske forhold i Polen, og om forholdet mellom Norge og Polen. Videre vil aktuelt arbeid inkludere bistand i konsulære saker, samt informasjonsarbeid og sosiale medier, tilrettelegging for offisielle besøk, deltakelse på eksterne møter og konferanser, kultursamarbeid og enkelte administrative arbeidsoppgaver, inkludert IKT. Tidligere studentpraktikanter har blant annet hatt bakgrunn fra økonomi, jus, kultur- og statsvitenskap.

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på følgende:

- Interesse for Polen og regionen inkludert polskkunnskaper
- Generell interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
- Interesse for og erfaring med sosiale medier og nettpublisering

Praktikanten må være norsk statsborger og under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert. Praktikantplassen er ikke lønnet, men man mottar et stipend til dekning av bo- og levekostnader. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, og utgjør pr. i dag ca. 8 250 NOK pr. mnd. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd ved ankomst.

Kortfattet søknad samt CV sendes til emb.warsaw@mfa.no merket «Søknad på praktikantplass» innen 18. mars 2018. Vennligst spesifiser om søknaden gjelder for høst 2018 eller vår 2019. Spørsmål og henvendelser kan rettes til nåværende praktikant Sofie Holtan Lakså (sofie.holtan.laksa@mfa.no) eller ministerråd Tale Kandal (tka@mfa.no).

×