Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Domy na wynajem skandynawia norwegia szwecja house for rent

Tagi: Norwegia , Polska , badania , samorząd , zmiany klimatyczne

Postrzeganie zmian klimatu w Polsce i Norwegii
Sylwia s

Sylwia Skorstad - |

Opublikowano: 2018-02-07 08:51:44 +0100

Polska i norweska placówka naukowa sprawdziły, jak na zmiany klimatu przygotowują się gminy w obu krajach. Wnioski nie napawaja optymizmem. 

Skutki zmian klimatycznych, czyli między innymi powodzie i podtopienia, gwałtowne wichury, susze, fale upałów, trąby powietrzne i inne niepożądane fenomeny pogodowe, to obecnie problem wielu krajów, w tym Polski i Norwegii. To, jak skutecznie sobie z nimi radzimy, zależy w dużej mierze od samorządów mających realnie największe szanse i możliwości na szybką i skuteczną reakcję. 

Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Norweski Instytut Badań Miejskich i Regionalnych (NIBR) w Oslo sporządziły porównawcze studium potencjału instytucjonalnego i zarządzania w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych w Polsce i Norwegii. Innymi słowy, sprawdziły jak samorządy obu krajów radzą sobie z zadaniem łagodzenia skutków zmiany klimatu. W tym celu przeprowadziły badania ankietowe oraz studia przypadku. Udało się zebrać informacje od 1300 polskich i 200 norweskich gmin.

Zmiany klimatu? Jakie zmiany klimatu?

Z analizy wynika, że polscy samorządowcy są znacznie bardziej sceptyczni wobec zmian klimatu niż norwescy i mają na ich temat mniejszą wiedzę – podsumowuje profesor Paweł Swaniewicz w artykule zamieszczonym w miesięczniku „Wspólnota”. Burmistrzowie polskich miast interesują się tematem prawie tak samo, jak ich norwescy koledzy, ale już radni i pracownicy administracji nie postrzegają zdobywania wiedzy o ekologii jako swojego obowiązku. Wielu ma wątpliwości, czy zmiany klimatyczne w ogóle zachodzą i czy dzieje się tak w wyniku działań człowieka.

Co za tym idzie, polscy samorządowcy rzadko odnoszą wrażenie, iż walka ze skutkami zmian klimatycznych powinna być jednym z ich zadań. Tak duża różnica między stopniem świadomości samorządowców w Polsce i Norwegii może wynikać między innymi z niewielkiego dostępu do rzetelnych źródeł wiedzy w Polsce, czyli np. szkoleń, konferencji specjalistycznych lub opracowań. Z badań wynika, że polskim samorządowcom brakuje szczegółowych, bieżących prognoz tego, jak zmiany klimatyczne wpłyną na ich region. W tym samym czasie norweskie gminy korzystają z dogłębnych, aktualizowanych analiz.

Stopień ryzyka i polityka

Wśród polskich gmin można zauważyć dużo większe zróżnicowanie zainteresowania tematem adaptacji do zmian klimatycznych niż wśród gmin norweskich. Są takie rejony Polski, w których to jeden z kluczowych dla radnych tematów i takie, gdzie niemal nikt się tym problemem nie interesuje. Niektóre samorządy, jak na przykład w Sopocie, działają aktywnie na tym polu i chętnie dzielą się doświadczeniami z innymi.

Co zaskakujące, do głównych czynników wpływających na zróżnicowanie zaangażowania oraz świadomości polskich gmin obok stopnia zagrożenia katastrofami naturalnymi wynikającymi ze zmian klimatycznych dużą rolę odgrywa… przynależność polityczna burmistrza. W raporcie zamieszczonym w „Pracach Geograficznych” czytamy:

Zarówno działania zapobiegające, jak i adaptacyjne częściej podejmują gminy duże, takie, w których ponadprzeciętne poparcie zdobywa Platforma Obywatelska, a także Partia Razem, niższe zaś niż przeciętne Prawo i Sprawiedliwość oraz PSL.

Jeden z naukowców odpowiedzialnych za projekt ze strony norweskiej, doktor nauk politycznych Jørn Holm-Hansen, ma nadzieję, iż wymiana doświadczeń obu krajów w zakresie przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, przyniesie pożytek obu stronom. Na blogu poświęconym projektowi podkreśla niejednokrotnie rolę rzetelnej wiedzy w procesie tworzenia świadomości problemu u samorządowców. 

Projekt PolCitClim został dofinansowany z Funduszy Norweskich w ramach Polsko-Norweskiego Projektu Badawczego. 

Apartameny rent wynajem skandyanwia norwegia norway
×