Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Tagi: Norwegia , zasiłek socialny , pozwolenia pobytu , UDI

Surowe wymogi UDI
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2017-07-16 13:58:10 +0200

1 września zmienią się zasady przyznawania pozwoleń na pobyt w Norwegii. Kto chce mieszkać tu na stałe, powinien na siebie zarabiać. 

Zasady ustalone przez norweski parlament dotyczą wyłącznie nowych pozwoleń na pobyt stały, zatem ten, kto już takowe posiada, może spać spokojnie. Wchodzące w życie we wrześniu regulacje nie dotyczą też osób poniżej 18-go roku życia oraz starszych niż 67 lat. Co dokładnie zmienia się w przepisach?

Samodzielne utrzymanie

Ustawodawca wprowadza wymóg samodzielnego utrzymywania się aplikantów. Osoba występująca o pozwolenie na pobyt stały będzie musiała udowodnić, że przez ostatnie dwanaście miesięcy posiadała własny dochód i nie korzystała z pomocy socjalnej. Aby liczyć na pozwolenie, należy wykazać dochód nie mniejszy niż 238 784 koron brutto (czyli przed opodatkowaniem). Mogą to być między innymi dochody z:

- prowadzenia własnej firmy;

- stosunku pracy;

- świadczeń emerytalnych z każdego filaru;

- wypłaty z towarzystw ubezpieczeniowych;

- wynajmowania mieszkania czy lokalu;

- świadczenia chorobowego, zasiłku rodzinnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przejściowego, świadczenia dla samotnych rodziców, zasiłku dla kobiet ciężarnych;

- kredytu studenckiego lub stypendium;

- zasiłku wstępnego dla uchodźców.

Dochody te aplikant musi wypracować sam, nie można na przykład starać się o pobyt stały powołując się na zarobki małżonka lub innego członka rodziny.

Bez pomocy socjalnej

Drugi istotny wymóg, który jest nowością w norweskich regulacjach, dotyczy zasiłku socjalnego. Kto chce aplikować o pobyt stały, nie powinien z niego korzystać w ciągu dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku. UDI dopuszcza jednakże korzystanie na przykład z dodatku mieszkaniowego lub zasiłku socjalnego przyznawanego na czas oczekiwania między innymi na zasiłek chorobowy czy zasiłek dla bezrobotnych.

Wyjątki

Od nowych reguł przewidziano wyjątki. Generalnie na „taryfę ulgową” mogą liczyć ci, którzy udowodnią, iż z powodu różnych zdarzeń losowych nie mogli wypełnić koniecznych warunków. Poza tym wyjątkowo zostaną potraktowani studenci studiów dziennych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, renciści oraz osoby chore i z tego powodu niezdolne do pracy w pełnym wymiarze.

Osoby, które nie spełnią żądanych wymagań, będą mogły się starać o czasowe przedłużenie dotychczasowego pozwolenia i ponownie ubiegać się o pobyt stały, kiedy spełnią odpowiednie wymogi.

 

×