Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Norwegia , Bergen , Polish Diaspora , polskie dzieci , Polska Szkoła , edukacja , integracja , język polski , Polska Szkoła w Bergen

Polska Szkoła w Bergen: Wsparcie ze strony rodziców jest niesamowicie ważne!
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2017-06-19 23:31:29 +0200

Wiele rodzin, które podejmuje decyzję o wyjeździe za granicę często nie wie tak naprawdę, jak długo pozostanie na emigracji. Wtedy pojawia się pytanie dotyczące przyszłości i edukacji dzieci w przypadku ewentualnego powrotu do kraju. Dlatego szkoła polonijna, jako ostoja polskości za granicą wydaje się być dobrym miejsce, gdzie dzieci mogą mieć nie tylko kontakt z językiem polskim, kulturą i tradycją, ale także może ona ułatwić start i ponowną adaptację w szkole już po powrocie do Polski.

Jedną z takich szkół w Norwegii jest Polska Szkoła w Bergen, która została założona w 2009 roku z inicjatywy grupy rodziców. Obecnie do przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczęszcza ponad 140 uczniów.

- Program nauczania, który realizujemy jest oparty na podstawie programowej MEN dla dzieci czasowo przebywających poza granicami Polski. Uczymy języka polskiego, historii Polski z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie, ale nie jesteśmy szkołą “taką jak w Polsce”. Naszym głównym celem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz kontakt z polską kulturą, które mają kształtować tożsamość narodową oraz wzmacniać więzi z krajem ojczystym, krajem rodziców i dziadków  - mówi Iwona M. Orłowska, nauczycielka oraz koordynator ds. dydaktycznych w Polskiej Szkole w Bergen.

Metody i program nauczania szkoły jest dopasowany zarówno do możliwości dzieci, jak i szkoły.

- Robimy co możemy. Niestety godzin nauczania jest bardzo mało, bo zajęcia odbywają się tylko w soboty, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie realizować takiego programu nauczania jak ma to miejsce w Polsce. Ponadto, mamy ogromną konkurencję w postaci zajęć dodatkowych, które są oferowane dzieciom w szkołach norweskich. Przekonanie dzieci do szóstego dnia nauki w naszej szkole wymaga od nas dostosowania zajęć i metod nauczania adekwatnie do sytuacji. Dlatego staramy się w różny sposób urozmaicać zajęcia. Doskonale sprawdza się wprowadzona w zeszłym roku edukacja muzyczno-plastyczna, która pozwala dzieciom oderwać się na kilka chwil od typowych lekcji w ciągu dnia. Oczywiście, nasi uczniowie piszą także sprawdziany oraz muszą odrabiać zadane prace domowe - opowiada nauczycielka.

Specyfika szkoły w Bergen wynika także z faktu, że spory odsetek uczniów placówki stanowią dzieci z rodzin mieszanych.

- Dwujęzyczne dzieci wymagają specyficznego podejścia, ponieważ dla nich językiem codziennej komunikacji jest zazwyczaj język norweski - zarówno w szkole jak i w domu. W takich przypadkach podtrzymanie języka polskiego wymaga dużo więcej pracy, która polega nie tylko na ćwiczeniu poszczególnych elementów języka, jak na przykład polskich samogłosek, ale także ciągłym uświadamianiu im i argumentowaniu, dlaczego warto uczyć się języka polskiego - opowiada Iwona.

 

- Mimo że jesteśmy tylko szkołą społeczną, to staramy się również kłaść nacisk na indywidualną pracę z dziećmi. Chodzi o to, aby dzieci się nie zniechęciły do języka polskiego, który wbrew pozorom nie jest taki prosty - dodaje.

Bez wątpienia sukces szkoły polonijnej w dużej mierze zależy od zaangażowania i podejścia kadry nauczycielskiej.

- Rola nauczyciela polonijnego jest bardzo ważna. Powinien on być pasjonatem, który chce i kocha uczyć oraz współpracować z dziećmi. Tylko wtedy taka osoba jest w stanie pokazać wartość języka polskiego - podkreśla Iwona.

Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły oraz ich świadomość dotycząca pozytywnej wartości jaką niesie ze sobą dwujęzyczność ich dzieci także wpływają na powodzenie procesu nauczania.

- Dzieci ze związków mieszanych często nie rozumieją swojego miejsca w polskiej szkole oraz konieczności nauki języka polskiego. Dzieje się tak, ponieważ rozpoznają one siebie jako Norwegów. Wtedy rola nauczyciela, aby przekonać takie dziecko, że język polski może mu się w przyszłości przydać jest ogromna. Jednak bez wsparcia ze strony rodziców nie jest to możliwe. W tym momencie wielka odpowiedzialność leży na barkach rodziców, aby motywować dzieci do uczestnictwa w zajęciach czy odrabiania zadanych lekcji. Bardzo ważne jest też cierpliwie i konsekwentne mówienie o plusach płynących z nauki dodatkowego języka. Sami rodzice muszą sobie zdać sprawę, że przywożenie dziecka do polskiej szkoły to nie jest tylko zwykły kaprys, ale inwestycja w przyszłość, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, co zdarzy się w życiu - podkreśla.

 

- Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest uczestnictwo obojga rodziców w procesie nauczania. Z racji tego staramy się włączać także norweskich rodziców w życie szkoły. Na przykład organizujemy spotkania wigilijne lub wielkanocne, które są świetną okazją, aby mogli oni poznać bliżej polską kulturę oraz zrozumieć, że to co my robimy ma głębszy sens - podsumowuje Iwona Orłowska.

 

×