Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Norges energi nportal.no

Tagi: Norwegia , Polska , współpraca , radio , komunikacja , telefonia komórkowa

Regulatorzy z Polski i Norwegii nawiązali współpracę
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2017-02-09 18:47:07 +0100

Polska i Norwegia podjęły współpracę w fascynującej, ale wyjątkowo mało znanej i nieco tajemniczej dziedzinie. 

 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że telefony komórkowe domowników i sąsiadów nie zakłócają wzajemnie swojego odbioru? Dlaczego sygnał telewizji czy radia nie interferuje na przykład z danymi przesyłanymi przez bezprzewodowy internet? Albo jak służby ratunkowe mogą komunikować się ze sobą pracując np. na drodze w głębokim, górskim tunelu?

Pieczę nad tymi kwestiami pełnią urzędy państwowe powołane do regulacji działalności telekomunikacyjnej i kontroli kompatybilności elektromagnetycznej. W Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), zaś w Norwegii Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Pracownicy tych urzędów, zwani regulatorami, przy pomocy zaawansowanej aparatury rodem z filmów science fiction pilnują porządku w niewidzialnym dla oka wymiarze. To przestrzeń, w której codziennie przybywa tysiące nowych urządzeń, a każde z nich musi używać wyłącznie wyznaczonej przez przepisy częstotliwości. W innym wypadku konsekwencje byłyby poważne – zakłócona komunikacja służb ratunkowych, problemy pilotów w skomunikowaniu się z kontrolerami lotu i kiepska jakość połączeń telefonicznych.  Regulatorów można zatem nazwać cyfrowymi szeryfami mającymi szerokie uprawienia i broń w postaci dotkliwych mandatów za zakłócanie porządku w „eterze”.

 

Polacy z wizytą w Lillesand

26 stycznia stycznia polski zespół UKE złożył wizytę w Norweskim Urzędzie ds. Łączności (Nkom) w Lillesand.  W trakcie spotkania prezes UKE Marcin Cichy i Dyrektor Generalny Nkom Torstein Olsen podpisali Memorandum o porozumieniu, które będzie podstawą do dalszej współpracy pomiędzy regulatorami.

NPortal.no poprosił Urząd Komunikacji Elektronicznej o więcej szczegółów na ten temat.

- Podpisane właśnie Memorandum o Porozumieniu w dziedzinie łączności elektronicznej i poczty pomiędzy Prezesem UKE a Nkom przyczyni się do zacieśnienia współpracy między organami regulacyjnymi z Polski i Norwegii, przy uwzględnieniu specyfiki polskiego oraz norweskiego rynku telekomunikacyjnego i pocztowego – poinformował nas Zespół Prasowy Urzędu. - Współpraca ta będzie realizowana m.in. w postaci wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach wizyt i wymiany ekspertów, jak również podejmowania wspólnych inicjatyw i przedstawiania stanowisk na forum międzynarodowym. Planujemy organizację spotkań zarówno w Polsce, jak i w Norwegii.

 

Wspólne sprawy

Jak informuje nas UKE, regulatorzy rynku telekomunikacyjnego z Polski i z Norwegii będą dzielić się doświadczeniami w zakresie procedur stosowanych przy dystrybucji widma radiowego oraz praktyk stosowanych przy monitoringu widma (m.in. w dziedzinie zastosowanego sprzętu i technologii pomiarowych oraz problemów występujących w tym procesie). 

Właściwe zarządzanie zasobami częstotliwości przyczynia się do rozwoju nowych produktów (np. naziemnej telewizji cyfrowej i cyfrowego radia) oraz zwiększenia dostępu dla konsumentów do już istniejących usług, a także oddziałuje pozytywnie na jakość i konkurencyjność świadczonych usług. Oznacza również zwiększenie poziomu inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną (zwłaszcza budowę sieci szybkiego Internetu na obszarach tzw. białych plam). Jest niezbędne do powstania nowych możliwości w zakresie wzrostu innowacji oraz zatrudnienia, co powinno przekładać się na poprawę sytuacji gospodarczej kraju oraz integracji społecznej.

Kolejna ważna kwestia to wdrażanie rozporządzenia dot. neutralności sieci przez krajowych regulatorów. Neutralność sieci to założenie funkcjonowania Internetu, zgodnie z którym operatorzy sieci, jak również dostawcy usługi dostępu do Internetu nie powinni w uprzywilejowany sposób traktować wybranych serwisów, czy usług, przyznając ich pakietom danych priorytetowe traktowanie. Wytyczne BEREC zawierają wskazówki i wyjaśnienia dla krajowych organów regulacyjnych odnośnie stosowania przepisów rozporządzenia, w tym w zakresie zagwarantowania dostępu do otwartego Internetu oraz do zapobiegania pogarszania się ogólnej jakości usług dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych.  

 

Otwarty Internet

Dla użytkowników prawo  do otwartego Internetu oznacza, iż każdy ma z jednej strony  prawo do dostępu do wszelkich treści dostępnych w Internecie, z drugiej zaś możliwość udostępniania wytworzonych przez siebie treści lub usług niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzysta lub z jakiego kraju pochodzi zarówno on sam,
jak i usługa/treść/aplikacja, z której chce skorzystać. Aby ocenić, czy dostawca usług nie ogranicza sztucznie dostępu do treści w Internecie, każdy użytkownik powinien być w pełni poinformowany, jakie parametry będzie miała wybrana przez niego usługa, a w przypadku świadczenia usług o gorszej jakości mieć możliwość żądania odszkodowania lub zmiany dostawcy.

Polski UKE i norweski Nkom będą wymieniać doświadczenia związane z wdrażaniem zapisów tego rozporządzenia, jak i wdrażaniem wytycznych BEREC w Polsce i w Norwegii. W przyszłości można się spodziewać kolejnych wizyt i poszerzenia zakresu współpracy.

 

 

 

×