Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Ubezpieczenie dla firmy norwegia

Tagi: Norwegia , Polska , MSW , fundusze , ABW , Schengen , Europol , wsparcie

Polska Straż Graniczna otrzymała 10 mln euro z Funduszy Norweskich
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2016-07-14 23:06:22 +0200

Aż 10 mln EUR w ramach Funduszy Norweskich przekazano dla polskiej Straży Granicznej w ramach projektu "THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej". Projekt, którego operatorem i patronem honorowym było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, realizowany był od maja 2014 roku do kwietnia 2016 roku przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

W ciągu 2 lat przeprowadzono cykl szkoleń i warsztatów dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których celem było podniesienie poziomu sprawności, wyszkolenia, specjalistycznych umiejętności, wydajności w realizacji działań oraz zacieśnienie współpracy wskazanych służb. Według Europolu, Polska wciąż pozostaje obszarem tranzytu nielegalnych towarów w Europie i bazą dla wielu grup przestępczych o zasięgu międzynarodowym zajmujących się między innymi przemytem oraz handlem ludźmi.

Projekt "The Power of Synergy" daje możliwość wymiany doświadczeń, których celem jest jak najbardziej efektywne eliminowanie i zwalczanie grup przestępczych. - Powiedział Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. Jacek Bajger

Pomimo odmiennego charakteru, współpracujące w ramach projektu służby, posiadają wspólną płaszczyznę w postaci działań polegających na wykrywaniu oraz eliminowaniu zjawisk przestępczych. Płaszczyzna ta stanowi podstawę do dyskusji związanej m.in. z: potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państw stowarzyszonych w strefie Schengen, przy jednoczesnym zachowaniu skutecznego sposobu fizycznego zatrzymania sprawcy przestępstwa oraz aktualną problematyką wspólnego prowadzenia działań specjalnych, których realizacja wymaga szczególnych umiejętności.

Poruszony został m. in. temat skutecznego zapobiegania oraz zwalczania zjawisk przestępczych, poprzez efektywne wykorzystywanie dostępnych informacji, w tym danych związanych z przemieszczaniem się osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Służby zaangażowane w projekt podniosły swoje możliwości w zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej poprzez przygotowania do wspólnych operacji, ujednolicenie standardów prowadzenia badań kryminalistycznych, analizy kryminalne, obserwacje oraz wsparcie techniczne.

Projekt ukazał szerokie możliwości współpracy pomiędzy podmiotami zwalczającymi przestępczość transgraniczną i zorganizowaną w Polsce. Udział w nim wzięło w sumie 800 osób.

 

N PRESS I NIC MEDIA (reporter@nportal.no)

 

Copyright © 2016 N PRESS | NIC MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

 
×