Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

N26 card neobank norway norwegia

Tagi: papież Franciszek

Papież wzywa do "nowego humanizmu europejskiego"
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2016-05-07 02:53:48 +0200

Franciszek odebrał nagrodę im. Karola Wielkiego. Dostał ją za szczególne zasługi dla Europy, którą podczas uroczystości wezwał do solidarnego i odważnego działania.

Papież przyjął nagrodę im. Karola Wielkiego wyjątkowo w Watykanie, nie zaś w Akwizgranie, gdzie narodziła się idea tego wyróżnienia. W Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego wygłosił przemówienie, w którym zaapelował o "nowy europejski humanizm". Swoją nagrodę dedykował właśnie Europie, wzywając do tego, by pamiętać o ojcach-założycielach Wspólnoty oraz o reprezentowanych przez nich wartościach.

W ceremonii uczestniczyli laureaci nagrody Karola Wielkiego: przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Były także nagrodzone nią kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. 

- Marzę o Europie, gdzie bycie imigrantem nie byłoby przestępstwem, ale zaproszeniem do większego zaangażowania na rzecz godności wszystkich istot ludzkich. Marzę o Europie rodzin, z bardzo skutecznymi politykami, bardziej skoncentrowanymi na twarzach, niż na liczbach, bardziej na narodzinach dzieci niż na narastaniu dóbr. Marzę o Europie, która promuje i chroni prawa wszystkich, nie zapominając o obowiązkach wobec wszystkich. Marzę o Europie, o której nie można powiedzieć, że jej zaangażowanie na rzecz praw człowieka było jej ostatnią utopią - słowa te wypowiedział papież Franciszek obierając 6 maja w Watykanie międzynarodową Nagrodę Karolę Wielkiego.

Ojciec Święty został nią uhonorowany przez niemieckie miasto Akwizgran za swe wybitne zaangażowanie „na rzecz pokoju i zrozumienia, współczucia i tolerancji, solidarności i ochrony stworzenia”.

W uzasadnieniu podkreślono, że papież nie tylko zachęca do większego zaangażowania w rozwiązanie kryzysu uchodźców w Europie, ale zwraca też uwagę na skutki kryzysu gospodarczego. W tej sytuacji wzywa do kierowania się zasadami solidarności i pomocniczości, a także zachowania jedności w różnorodności. Franciszek umacnia również humanistycznego ducha wzywając Europę, by korzystała ze swoich religijnych korzeni.

Kilka minut po 12.00 Franciszek wszedł do Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego. Kilkuset zaproszonych gości powitało go oklaskami. Głos zabrał burmistrz Akwizgranu Marcel Philipp, który zauważył, że uroczystość przyznania Ojcu Świętemu Nagrody Karola Wielkiego odbywa się w chwili, kiedy Europa przeżywa wyzwania związane z kryzysem migracyjnym, ale także ważne wyzwania etyczne. Mamy bowiem do czynienia z erozją kulturową i moralną. W tym kontekście podkreślił konieczność globalnej solidarności i stabilnych wartości, w tym pogłębienia humanizmu, demokracji, rządów prawa. Przestrzegł przed pokusą zamykania się Europy i uciekaniem od odpowiedzialności za los innych. 

Akt przyznania Nagrody odczytał przewodniczący jej kapituły Jürgen Linden. Zaznaczył, że Franciszek otrzymuje ją jako głos sumienia i autorytet moralny dla Europy, w uznaniu jego niezwykłego wkładu na rzecz pokoju, wzajemnego zrozumienia i miłosierdzia, budowy europejskiego społeczeństwa wartości. Następnie wraz z burmistrzem Akwizgranu wręczył Ojcu Świętemu Nagrodę Karola Wielkiego.

Przemówienia wygłosili także szefowie najwyższych urzędów unijnych: Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Jean-Claude Juncker.

Schulz przywołał jasną, humanistyczną wizję Europy papieża - syna włoskich emigrantów. Przestrzegł przed nurtami populizmu w obliczu kryzysu imigracyjnego i podkreślił potrzebę europejskiej solidarności.

Z kolei Juncker zaakcentował potrzebę troski o pokój w Europie. Przypomniał wkład Ojca Świętego w troskę o uchodźców i danie przykładu tego, co solidarność oznacza w praktyce. Zaznaczył przy tym, że Europa nie może chować się we własnej skorupie.

Natomiast Tusk zwrócił uwagę na wspólny cel polityki i religii, jakim jest ograniczanie zła i cierpienia oraz na znaczenie ludzkiej solidarności w obliczu głodu i różnych form cierpienia. Z uznaniem odniósł się do wizji Kościoła, przedstawianej przez papieża Franciszka. Zaznaczył, że w obecnych dramatycznych czasach wszyscy ludzie potrzebują Kościoła, który przygarnia a nie wyklucza, rezygnuje z bogactwa, by wspierać ubogich, radykalnego w miłości, pozostawiającego sąd Bogu, niosącego nadzieję.

Przewodniczący Rady Europejskiej wyraził przekonanie, że podczas bliskiej już podróży do Polski Ojciec Święty doświadczy serdecznego przyjęcia ze strony Polaków.

Przestrzegł przed pogańskim kultem przemocy i pogardy. W tym kontekście przytoczył modlitwę św. Franciszka z Asyżu o pokój, którą usłyszał po raz pierwszy z ust abp. Tadeusza Gocłowskiego, którego 6 maja żegna Gdańsk.

Tusk stwierdził, że w Europę trzeba wierzyć, trzeba ją chronić i warto się o nią troszczyć, gdyż obecny jest w niej duch miłości i wolności. Podobna jest ona do osobowości Franciszka.

- Ojcze Święty, jesteś papieżem nadziei dla każdego z nas - zakończył swoje wystąpienie były premier Polski.

Dziękując za wyróżnienie papież wskazał, że do „duszy Europy” należą: „kreatywność, geniusz, zdolność do powstania i wyjścia poza własne ograniczenia”. W XX wieku „zaświadczyła ona ludzkości, że możliwy był nowy początek”, gdy „po latach tragicznych konfliktów, których kulminacją była najstraszliwsza wojna, jaką pamiętamy, ojcowie założyciele „projektu europejskiego” położyli „podwaliny bastionu pokoju, budowli postawionej przez państwa, które nie zjednoczyły się pod przymusem, ale ze względu na wolny wybór dobra wspólnego, wyrzekając się konfrontacji na zawsze.

- Europa, po wielu podziałach, w końcu odnalazła samą siebie i zaczęła budować swój dom - stwierdził Franciszek.

Franciszek jest obok Jana Pawła II drugim papieżem, który został uhonorowany Nagrodą Karola. W przeszłości otrzymali ją m.in. kanclerze Niemiec Konrad Adenauer (1954) i Helmut Kohl wraz z prezydentem Francji Françoisem Mitterrandem (1988), brat Roger z Taizé (1989), kanclerz Niemiec Angela Merkel (2008), prezydent Czechosłowacji Václav Havel (1991), polski minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek (1998), premier Wielkiej Brytanii Tony Blair (1999), prezydent USA Bill Clinton (2000), przewodniczący Konwentu Europejskiego Valéry Giscard d’Estaing (2003), premier Luksemburga Jean-Claude Juncker (2006). Nagrodę za 2010 rok otrzymał premier RP Donald Tusk, a rok wcześniej – założyciel katolickiej Wspólnoty św. Idziego w Rzymie, prof. Andrea Riccardi. 55. laureatką tego wyróżnienia była w 2013 r. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. W maju 2014 r. Nagrodę Karola Wielkiego otrzymał przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, a w 2015 przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz. W 2004 r. nagrodę przyznano wyjątkowo dwóm osobom: nadzwyczajną Międzynarodową Nagrodę Karola „za wkład w dzieło jedności naszego kontynentu” otrzymał Jan Paweł II, a drugim laureatem został ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox z Irlandii.

N PRESS I NIC MEDIA (reporter@nportal.no)

Copyright © 2016 N PRESS | NIC MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

N26
×