Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: studenci , praca , studia , zarobki , Ole Petter Ottersen , Uniwersytet w Oslo

Absolwenci Uniwersytetu Oslo Szybko Znajdują Pracę

Opublikowano: 2014-11-07 16:04:58 +0100

Absolwenci Uniwersytetu w Oslo są atrakcyjnym „towarem” na rynku pracy. Wiosną tego roku dziewięciu na dziesięciu studentów, którzy ukończyli uczelnię w latach 2011-2013 pracowało lub kontynuowało naukę.


Takie płyną wnioski z badania przeprowadzonego wśród około 4500 „świeżo-upieczonych” absolwentów uniwersytetu. Podobne badanie zostało przeprowadzone po raz ostatni w 2008 roku. Obecne jest pierwszym, które obejmuje wszystkie osiem wydziałów. Wyniki badania zostały przedstawione 22 października.


Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych:
  •     54% znalazło pracę zanim ukończyło edukację lub kontynuowało pracę, którą miało wcześniej i w trakcie studiów,
  •     26% dostało pracę w przeciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów,
  •     11% dostało pracę w przeciągu 4-6 miesięcy od ukończenia studiów,
  •     3% dostało pracę później niż rok po zakończeniu studiów.
Mężczyźni, którzy ukończyli uczelnię zarabiają średnio 27 tys. koron więcej niż kobiety. Prawie połowa ankietowanych zarabia rocznie 400 tys. - 499 tys. koron brutto (ok. 200 tys. - 250 tys. złotych). Według raportu 12% absolwentów uczelni zarabia ponad 600 tys. koron (ponad 300 tys. zł).

Zadowoleni studenci

Rektor Uniwersytetu w Oslo, Ole Petter Ottersen - uważa, że kluczem do zadowolenia studentów jest sposób nauczania.
Ośmiu na dziesięciu studentów jest zadowolonych z przedmiotów technicznych. Robimy to z pasją. Dlatego uczelnia kładzie duży nacisk na tego typu badania, mówi
Kształcenie dla przyszłych miejsc pracy

Dziewięciu na dziesięciu badanych uważa, że tematyka edukacji dobrze lub średnio przygotowuje do zadań w miejscu pracy. Rektor Ottersen rozgranicza różne umiejętności.
Interesujące jest to, że kandydaci są zadowoleni z umiejętności akademickich, ale nie czują się tak dobrze jeśli chodzi o umiejętności praktyczne. Ważne jest, aby pamiętać, że zasadniczym przeznaczeniem uczelni nie jest kształcenie studentów w celu przystosowania ich do pierwszej pracy, ale również do trzeciej i czwartej..., mówi.
Ottersen powraca do czasów przed Konstytucją. „To jest pojęcie kompletnego uniwersytetu sięgające 1811 r., zgodnie z którym uczelnię powinni kończyć studenci, którzy są zdolni do krytycznej refleksji, którzy łączą wiedzę z różnych dziedzin, którzy są innowacyjni, elastyczni i potrafią się dostosować. Powinni nauczyć się myśleć krytycznie w wielu dziedzinach” - powiedział.

Wirus magistra

Na wyższych latach studiów odsetek pracujących studentów wzrasta. Ottersen uważa, że Norwegia nie ma problemu z tzw. „wirusem magistra”, gdzie więcej osób zdobywa wyższe wykształcenie, niż jest potrzebnych na rynku pracy.
Pogłoski o „wirusie magistra” są mocno przesadzone. Już dawno ustanowiłem granicę. Liczba magistrów znacznie wzrosła, jednak wzrosło również zapotrzebowanie na osoby z wyższym wykształceniem. Zdobycie magistra to dobra inwestycja - powiedział.
Zarówno praca jak i studia

Ponad połowa respondentów stwierdziła, że w czasie studiów miała kontakt z rynkiem pracy, gdzie „kontakt” definiowano jako projekt, praktykę lub staż. Jedna trzecia natomiast była częścią sieci badawczej lub brała udział w projekcie badawczym.
Mając kontakt z rynkiem pracy możemy to robić jeszcze lepiej. Aktualnie wdrażamy szereg działań, ponieważ wielu studentów domaga się tego, mówi Ottersen.
Czterech na pięciu studentów dodaje, że ma pracę dzięki wcześniejszym badaniom, w które byli zaangażowani.

Szansa dla obcokrajowców

W Norwegii jest obecnie 77 uczelni, na których studiuje 15 tys. osób z zagranicy. Poziom kształcenia na uczelniach norweskich należy do najwyższych na świecie, dlatego maturzyści powinni rozważyć aplikowanie na studia w tym kraju.

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki matury, a w niektórych przypadkach oceny z wybranych przedmiotów. Po elektronicznej rejestracji należy dostarczyć wymagane dokumenty, w tym wniosek o przyjęcie na studia. Uniwersytet w Oslo przyjmuje zgłoszenia na studia I stopnia do lutego, a na studia magisterskie - do marca.

Diana Drozda | POLMEDIA (diana@nportal.no)

Copyright © 2014 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

×