Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , MSZ , Konkurs , Polonia , polacy w Norwegii , współpraca , projekty , dofinansowanie

MSZ Ogłosiło Konkurs Na Projekty Polonijne Za Granicą
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2014-11-02 23:35:49 +0100

MSZ ogłosiło w czwartek, 31 paździersnika konkurs "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" na 2015 r. Na nowe projekty współpracy z Polonią resort przeznaczy w przyszłym roku 31,7 mln zł. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje oferty do 4 grudnia.


MSZ przeznaczy łącznie ponad 84 mln zł na dofinansowanie Polonii w przyszłym roku – powiedział podsekretarz stanu Tomasz Orłowski, otwierając IV edycję konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.


Kwota przeznaczona na projekty polonijne w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015” to 31,7 mln zł. Zgodnie z ubiegłorocznymi planami MSZ przeznaczy też 21,3 mln zł na dofinansowanie projektów modułowych. Wiceminister Tomasz Orłowski podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami, że celem dwuletnich projektów modułowych jest zapewnienie bardziej stabilnego finansowania projektów w obszarach o strategicznym znaczeniu dla Polonii.

To projekty wyłonione w konkursie z 2014 r., w ramach których priorytetami są: nauka języka polskiego, nauka w języku polskim i o Polsce, wsparcie mediów polonijnych oraz infrastruktury. Ponadto MSZ przekaże 9,5 mln zł do Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekty związane z organizacją w Polsce obozów i kolonii o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polonijnej, jak również na doskonalenie nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozdzieli te środki w odrębnym konkursie dotacyjnym.
To nie wszystkie środki przeznaczone dla Polaków za granicą. W ogłaszanym konkursie dotacyjnym biorą udział projekty o wartości ponad 100 tys. zł. Istnieje jednak również ścieżka, by dofinansowywać bezpośrednio projekty mniejsze. W ramach „małych grantów” przyznawanych przez polskie konsulaty rozdysponujemy dodatkowo w 2015 roku kwotę 22 mln zł – powiedział wiceminister Orłowski.
Konkurs dotacyjny resortu dyplomacji cieszy się rosnącym zainteresowaniem, zarówno ze strony organizacji pozarządowych, jak i środowisk polonijnych. MSZ odnotowuje stały wzrost liczby projektów dofinansowanych w ramach konkursu. W 2012 r. dotacje w wysokości 54,2 mln zł uzyskało 87 projektów, w 2013 r. 112 projektów otrzymało 62,2 mln zł, a w 2014 r. MSZ przeznaczyło 59 mln zł na 136 projektów.

Wzorem roku ubiegłego, nabór ofert prowadzony jest w pięciu  obszarach tematycznych. Są to nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, media polonijne, infrastruktura, pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania, a także więzi i kontakty z Polską.
Wspieramy zarówno mniejszość polską na wschodzie, jak i ostatnią falę emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Premiujemy w konkursie organizacje mające doświadczenie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą. – zaznaczył wiceminister Orłowski.
Dodał również, że nowością w konkursie jest brak limitu ofert składanych przez jedną organizację.

Oferty w konkursie MSZ należy składać w terminie do dnia 4 grudnia 2014 r. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne określone w regulaminie podmioty, których działalność nakierowana jest na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

Regulamin konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej jest dostępny na stronie internetowej MSZ. W dniu 21 listopada odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie Konkursu. Zachęcamy lokalne organizacje polonijne do udziału w projektach zgłaszanych w Konkursie na 2015 r. i do zapoznania się z przygotowaną przez MSZ bazą polskich organizacji realizujących projekty skierowane do Polonii. Ogłoszenie wyników Konkursu planowane jest do dnia 27 lutego 2015 r.

MSZ | POLMEDIA (reporter@nportal.no)

Copyright © 2014 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

×