Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Norwegia , imigranci , Polacy , migracja , badania , Polonia , praca w Norwegii , SSB , Statistisk sentralbyrå , łączenie rodzin , forumnorwegia , imigracja do Norwegii

Wszystko, Co Powinieneś Wiedzieć Na Temat Imigracji Do Norwegii
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2014-08-24 15:48:25 +0200

W piątek, 22 sierpnia Centralny Urząd Statystyczny (Statistisk sentralbyrå, SSB) opublikował najnowsze dane  dotyczące imigracji i imigrantów w Norwegii. Liczby pokazują, że 1 na 8 osób dzisiaj w Norwegii stanowią imigranci, a 2,5 procent populacji urodziło się w Królestwie z obojga rodziców imigrantów.


Osoby ze środowisk imigranckich

Jak pokazują dane z dnia 1 stycznia 2014 około 759 tysięcy osób mieszkających w Norwegii, miało pochodzenie imigranckie (633 tys.) albo urodziło się w Królestwie z dwóch rodziców imigrantów (126 tys.). Wszystkie te grupy 14,9 procent całkowitej ludności w kraju.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Polacy Najliczniejszą Grupą Nowych Imigrantów w Norwegii

Z wielu krajów

W Norwegii mieszka ją ludzie z 221 krajów i regionów autonomicznych. A większość imigrantów pochodzi z Polski, Szwecji i Litwy.

Zamieszkali we wszystkich kommunach

Imigranci żyją we wszystkich kommunach, a przede wszystkich w stolicy Oslo i mieście Drammen, gdzie imigranci i urodzone dzieci w Norwegii z rodziców imigrantów tworzą 31 i 26 procent całkowitej ludności.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Imigranci Niszczą Norweski Dobrobyt

Wielu ludzi młodych

Imigranci i urodzeni w Norwegii z rodziców imigrantów są średnio znacznie młodsi niż populacja jako całość. Większość imigrantów, stanowią ludzie młodzi. Ponad połowa wszystkich imigrantów w Norwegii waha się w granicach od 20 do 40 lat. A tylko 8 procent to ludzie powyżej 60 lat.

Dzieci imigrantów, które przyjechały do Norwegii są jeszcze młodsze. Niewiele bo ponad połowa ma mniej niż 10 lat, 80 procent  mniej niż 20 lat. Tylko 1,6 procent stanowią ludzie powyżej 40 lat.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Migranci w Norwegii Są Niezastąpieni

Długość pobytu

Istnieją znaczne różnice, jak długo imigranci mieszkają w Norwegii. Niektóre grupy, w tym także z Pakistanu, Wietnamu, Turcji i Maroka mieszkają w Norwegii na stałe, podczas gdy imigranci z nowych krajów UE - zwłaszcza z Polski i Litwy mieszkają tu krótko, najczęściej poniżej pięciu lat. Również uchodźcy z Somalii, Iraku i Afganistanu to grupy ludzi z krajów, których mają stosunkowo krótki okres przebywania w Norwegii.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Imigranci Dla Norwegii Są Nieopłacalni?

Różne przyczyny imigracji

Imigranci przybyli do Norwegii głownie z powodu pracy, łączenia rodzin, jako uchodźcy lub do szkoły. Od 2007 roku praca była głównym powodem imigracji, a następnie łączenie rodzin.

Udział w rynku pracy

W 2013 roku, 63,1 procent imigrantów w wieku 15-74 lat było zatrudnionych. Dla porównania jako całości odsetek ten stanowił 68,6 proc. Wśród imigrantów, odsetek pracujących mężczyzn jest znacznie wyższy niż wśród kobiet.

Istnieją również duże różnice w zatrudnieniu między różnymi krajami. 73 procent imigrantów z UE itp zatrudnionych było w 2013 roku, natomiast udział imigrantów z Azji wyniósł 55,2 procent i 41,9 procent z Afryki.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bez Imigrantów Gospodarka Norwegii Się Zatrzyma - Polak Szefem Dla Norwega

Wielu studiuje

W roku 2013, 41 procent osób w wieku 19-24 lat, które urodziły się w Norwegii z rodziców imigrantów studiowało na uniwersytetach i uczelniach wyższych. Procent ten jest stosunkowo niski wśród grupy młodych imigrantów, którzy w dużej mierze przyjechali do Norwegii pracować, a nie studiować, przez co zostawili też edukację w kraju, z którego pochodzą.

SSB, N PRESS | POLMEDIA (reporter@nportal.no)

Copyright © 2014 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

×