Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Unia Europejska , prawo , Parlament Europejski , roaming , konsument

Co Unia Europejska Robi Dla Konsumentów?
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2014-05-24 23:14:04 +0200

Unia Europejska jest źródłem wielu decyzji, które mają wpływ na konsumentów, ale nie bardzo wiemy jakich.


Roaming
Od 2007 r., Parlament Europejski próbuje obniżyć opłaty roamingowe związane z wykorzystaniem telefonu komórkowego za granicą. W kwietniu europosłowie przegłosowali od 15 grudnia 2015 roku znikną opłaty za połączenia międzynarodowe wewnątrz unii.

Uniwersalne ładowarki
Wcześniej przyjęli wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie rynku sprzętu elektronicznego, w tym wprowadzenia uniwersalnych ładowarek w ciągu trzech lat od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podróżowanie
UE jest jedynym regionem na świecie, gdzie prawa pasażerów podlegają minimalnym standardom, niezależnie od środka transportu - samolotu, pociągu, statku lub autobusu. Instytucja obecnie analizuje reformę prawa pasażerów linii lotniczych. Zobowiązała się również do dostosowania dyrektywy.

Energia
Komisja z zadowoleniem przyjęła zliberalizowanie rynków energii elektrycznej i gazu. Przypominamy, że jest to możliwe przez porównanie dostawcy energii. Ale niewielu konsumentów jest jeszcze tego świadoma.

Sprzedaż na odległość
Dyrektywa (2011/83/UE ) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w zakresie sprzedaży między profesjonalistą i jednostką harmonizuje zasady (informacje przed zawarciem umowy, prawo odstąpienia od umowy, przeniesienie i dostawy towarów ryzyka) została przeniesiona do prawa na konsumpcji.

Polubowne rozstrzyganie sporów
Teoretycznie możliwe jest dla konsumentów rozwiązanie sporu z profesjonalistą lub jednostką w innym państwie członkowskim, bez adwokata, ale stosując procedurę europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Procedura ta cierpi z powodu wielu wad. Komisja Europejska zaproponowała jednak ostatnio modyfikację.Komisja ustanowiła sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, które przewidują analizę prawną i mediację dla konsumentów ze sporu z europejskim specjalistą.

Niestety, niektóre decyzje UE są błędne. Odnosi się m.in. do decyzji z dnia 14 stycznia 2010 r. Trybunału Sprawiedliwości, który stoi na przeszkodzie przepisom krajowym. A więc oferowanie klientom udziału w loterii po dokonaniu określonej ilości zakupów nie stanowi automatycznie nieuczciwej praktyki handlowej.

Można też kwestionować zasadność wniosku rozporządzenia w sprawie europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, które sprzeciwiają się jednocześnie, ze szkodą dla stowarzyszeń konsumenckich.

Należy również zauważyć, że wdrożenie jednolitego obszaru płatności, który pozwala wypłacić pieniądze jednym kraju europejskim, a je później wyciągnąć w takiej samej walucie na takich samych warunkach. Zmniejszenie opłat bankowych, to również presja Brukseli.

N PRESS | POLMEDIA (reporter@nportal.no

Copyright © 2014 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
×