Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Norwegia , Oslo , Polacy , konsul , wybory , Unia Europejska , Polonia , Stavanger , Bergen , Trondheim , Konsulat RP , Wybory Do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Głosowanie w Norwegii
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2014-05-12 03:34:40 +0200

Informacja o zasadach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w dniu 25 maja 2014 r. w Norwegii.


Obwieszczenie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 29 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4

GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH
 
Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.
 
Głosowanie będzie się odbywało w niedzielę 25 maja 2014 r. w godzinach od 07:00 do 21:00 w następujących miejscach:
 
W Oslo - w obwodowej komisji wyborczej nr 109
mieszczącej się w siedzibie Ambasady RP w  Oslo:
Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo
 
W Bergen - w obwodowej komisji wyborczej nr 110
mieszczącej się w siedzibie Szkoły Katolickiej Św. Pawła w Bergen:
Christies gate 16, 5015 Bergen
 
W Stavanger - w obwodowej komisji wyborczej nr 111
mieszczącej się w siedzibie Parafii Katolickiej Św. Svithuna w Stavanger:
St. Olavs gate 25, 4005 Stavanger
 
W Trondheim - w obwodowej komisji wyborczej nr 112
mieszczącej się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Trondheim:
Dyre Halses gate 1 A, 7014 Trondheim

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo.
 
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
Nazwisko i imię (imiona),  imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania za granicą,  numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - adres zameldowania w Polsce.
 
Zgłoszenia do spisu wyborców w Oslo, Bergen, Stavanger i Trondheim można dokonać samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem albo w formie elektronicznej:
Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
 
tel.:  (+47) 21 03 72 00
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00 - 15:00
w środy w godz. 10:00 - 16:00
fax:  (+47) 21 03 72 01
e-mail: oslo.amb.wk@msz.gov.pl
 
Termin zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego upływa
w dniu 22 maja 2014 r.
 
II. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 12 maja 2014 r.
 
ZgZamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 12 maja 2014 r. złoszenie może być dokonane samodzielnie na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl lub ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem albo w formie elektronicznej:
 
Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
tel.:  (+47) 21 03 72 00
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00 - 15:00
w środy w godz. 10:00 - 16:00
fax: (+47) 21 03 72 01
e-mail: oslo.amb.wk@msz.gov.pl
 
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, miejsce i datę jego wydania, adres zameldowania w Polsce a także wskazanie dokładnego adresu pocztowego w Norwegii, na który ma być wysłany do wyborcy pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania, kopertę do głosowania oraz kopertę zwrotną.
 
Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli oddać swój głos w jednej ze 176 obwodowych komisji wyborczych, utworzonych w tym celu w 88 krajach na wszystkich kontynentach.
 
W większości obwodów głosowania utworzonych za granicą, wybory odbędą się 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 do 21:00 czasu miejscowego. W obwodach, w których głosowanie zakończyłoby się w dniu następnym po dniu głosowanie w kraju, głosowanie odbędzie się dzień wcześniej, tj. 24 maja br. dotyczy to np. Stanów Zjednoczonych, Kanady, krajów Ameryki Południowej.
 
Tak jak w Polsce, w obwodach głosowania za granicą mogą głosować obywatele polscy posiadający czynne prawo wyborcze (prawo wybierania), oraz posiadający czynne prawo wyborcze obywatele państw Unii Europejskiej, którzy zamieszkują na stałe na terytorium RP. Obywatele polscy głosujący za granicą muszą posiadać ważny w dniu głosowania polski paszport lub dowód osobisty w tych krajach, do których Polacy mogą wjechać na podstawie dowodu osobistego.
 
Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego). Głosować można w dwojaki sposób: osobiście, lub korespondencyjnie. W obu przypadkach konieczna jest uprzednia rejestracja w obwodzie wyborczym właściwym ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania. Na jej podstawie właściwi terytorialnie konsulowie sporządzają spisy wyborców dla obwodów głosowania.
 
Zgłoszenia do spisu najwygodniej dokonać elektronicznie, poprzez aplikację e-wybory – REJESTRACJA – wybierając w menu właściwy obwód głosowania. Rejestracji można dokonać również ustnie, pisemnie, telefonicznie, kontaktując się z odpowiednim urzędem konsularnym, właściwym do miejsca pobytu w dniu głosowania.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców upływa 22 maja dla osób chcących głosować osobiście i 12 maja, dla osób chcących oddać głos korespondencyjnie. Do tych wyborców, konsul wyśle pakiety wyborcze najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.
 
Wyborcy, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, mogą oddać głos w dowolnej komisji wyborczej w kraju i za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie można uzyskać przed wyjazdem we właściwym Urzędzie Gminy lub – w przypadku osób zamieszkałych za granicą – od właściwego terytorialnie konsula. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy, który można złożyć najpóźniej w drugim dniu przed dniem głosowania, tj., do dnia 23 maja br.
 
Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej:
 
Informacja dla obywateli UE niebędących obywatelami polskimi.
 
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego za granicą. Dotyczy to obywateli Unii Europejskiej, zamieszkałych na stałe w Polsce, którzy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego będą przebywać na terenie Norwegii.
 
Obywatele Unii Europejskiej muszą być pełnoletni, posiadać pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 
Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo.
 
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania w Polsce, numer ważnego dowodu osobistego lub paszportu, a także miejsce i datę jego wydania.
 
Uwaga:  Obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą uzyskać przed wyjazdem z Polski z urzędu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania, zaświadczenie, które uprawnia ich do głosowania w każdym obwodzie w Polsce lub za granicą. Wówczas nie muszą wpisywać się do spisu wyborców.

Informacja Prasowa | POLMEDIA (reporter@nportal.no)

Copyright © 2014 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
728x90 stat ubezpueczenia w norwegii
×