Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Norwegia , Oslo , Polacy , konsul , wybory , Unia Europejska , Polonia , Stavanger , Bergen , Trondheim , Konsulat RP , Wybory Do Parlamentu Europejskiego

Norwegia: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2014-04-25 01:32:38 +0200

Informacja o zasadach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w dniu 25 maja 2014 r. w Norwegii.


Obwieszczenie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów w Norwegii do Parlamentu Europejskiego.
 
GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH
 
Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 22 maja 2014 r. Głosowanie będzie się odbywało w niedzielę 25 maja 2014 r. w godzinach od 07:00 do 21:00 w następujących miejscach:
 
W Oslo - w obwodowej komisji wyborczej nr 109
mieszczącej się w siedzibie Ambasady RP w  Oslo:
Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo
 
W Bergen - w obwodowej komisji wyborczej nr 110
mieszczącej się w siedzibie Szkoły Katolickiej Św. Pawła w Bergen:
Christies gate 16, 5015 Bergen
 
W Stavanger- w obwodowej komisji wyborczej nr 111
mieszczącej się w siedzibie Parafii Katolickiej Św. Svithuna w Stavanger:
St. Olavs gate 25, 4005 Stavanger
 
W Trondheim - w obwodowej komisji wyborczej nr 112
mieszczącej się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Trondheim:
Dyre Halses gate 1 A, 7014 Trondheim
 
Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo.
 
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
Nazwisko i imię (imiona),  imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania za granicą,  numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywającychza granicą - adres zameldowania w Polsce.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wybory Europejskie 2014 - Życie Pod Mrocznym Niebem
 
Zgłoszenia do spisu wyborców w Oslo, Bergen, Stavanger i Trondheim można dokonać  ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem albo w formie elektronicznej:
Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo
Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
tel.:  (+47) 21 03 72 00
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00 - 15:00
w środy w godz. 10:00 - 16:00
fax: (+47) 21 03 72 01
e-mail: oslo.amb.wk@msz.gov.pl
 
Termin zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego upływa
w dniu 22 maja 2014 r.
 
II. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony nie później niż do dnia 12 maja 2014 r.
 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem albo
w formie elektronicznej:
 
Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
tel.: (+47) 21 03 72 00
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00 - 15:00
w środy w godz. 10:00 - 16:00
fax: (+47) 21 03 72 01
e-mail: oslo.amb.wk@msz.gov.pl
 
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, miejsce i datę jego wydania, adres zameldowania w Polsce a także wskazanie dokładnego adresu pocztowego w Norwegii, na który ma być wysłany do wyborcy pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania, kopertę do głosowania oraz kopertę zwrotną.
 
Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej:
 
Informacja dla obywateli UE niebędących obywatelami polskimi
 
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego za granicą. Dotyczy to obywateli Unii Europejskiej, zamieszkałych na stałe w Polsce, którzy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego będą przebywać na terenie Norwegii.
 
Obywatele Unii Europejskiej muszą być pełnoletni, posiadać pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 
Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz wcześniejsze (nie później niż do dnia 22 maja 2014 r.) wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo.
 
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania w Polsce, numer ważnego dowodu osobistego lub paszportu, a także miejsce i datę jego wydania.
 
Uwaga!: Obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą uzyskać przed wyjazdem z Polski z urzędu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania, zaświadczenie, które uprawnia ich do głosowania w każdym obwodzie w Polsce lub za granicą. Wówczas nie muszą wpisywać się do spisu wyborców.

Konsulat RP w Oslo | POLMEDIA (reporter@nportal.no

Copyright © 2014 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
728x90 stat ubezpueczenia w norwegii
×