Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1575015775

Tagi: Norwegia , Polska , gospodarka , emigracja , współpraca , obrona , Jakub Godźimirski , NUPI , PISM , Lidia Puka , Good Gov , politya , energatyka

Good Gov Czyli Wspólna Lekcja Polsko-Norweska
1765 745e

Kinga Plisko-Błażewicz - Oslo | Norwegia

Literaturze Polskiej) i absolwentka Szkoły Biznesu w Warszawie. Eseistka, dziennikarka, autorka książki „Książki zbójeckie pozytywistów. W świecie lektur Dumasa, Mickiewicza, Zoli i innych”; swoje zainteresowania skupia obecnie wokół problemu kulturowych różnic poznawczych. Zauroczona klimatem starówek; kocha jesień, jazdę na łyżwach i piosenki Erica Claptona. Zwolenniczka i propagatorka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Opublikowano: 2013-10-16 13:39:26 +0200

Temat dobrego zarządzania (Good Governance) jest przedmiotem wielu spotkań na poziomie krajowym i międzynarodwym w Polsce. Nie zdażyło się jeszcze by do refleksji i analizy badawczej przystąpiły Polska i Norwegia. Kraje, które na pierwszy rzut oka wydają się w swym społeczno- ekonomicznym statucie dalece odmienne, zdecydowały się na lekcję, która ma na celu wypracowanie praktycznych rekomendacji dobrego zarządzania w obszarach polityki energetycznej, obrony i migracji.


Projekt "Good Gov" zainicjowany został przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI) oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN). Jego realizacja przewidywana jest na okres dwóch lat i obejmować będzie szereg analiz z udziałem ekspertów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektora publicznego, co zaowocuje kompleksowym raportem przedstawionym na konferecji, która odbędzie się w 2015 roku w Brukseli.

Dnia 9 paźdzeirnika w warszawskim hotelu Westin odbyła się konferencja otwierająca pierwszy etap projektu podczas, której omawiono poszczególne sektory, jakich będzie dotyczyć będzie to rozległe przedsięwzięcie badawcze.

Tak różni, a jednak podobni
Polska w swej gospodarczej kondycji jawi się obok Norwegii jak biegacz w kiepskiej jakości butach. Lekcja, którą możemy pobrać od Norwegów wydaje się tym bardziej atrakcyjna, że kraj zachowując jednolitość społeczeństwa plasuje się dzisiaj na czele rankingów gospodarek rozwiniętych.
Ulf Sverdrup, Dyrektor  NUPI podkreślił w swojej wypowiedzi, że należy pamiętać, że Norwegia jeszcze 110 lat temu była określana jako peryferie Europy boryjakącymi się z masową emigracją społeczeństwa. Polska i Norwegia zostały przez Indra Overlanda z NUIP określone jako asymetryczne chociażby na podstawie stosunku do członkostwa w UE, historycznym wymiarze sosunków z Rosją, roli importera i eksportera energii elektrycznej.

Energetyczna polityka państw

Na pierwszy plan w kwestii poruszanych obszarów polityki wysuwa się różnica w potencjale jakimi kraje dysponują w zakresie rynku energetycznego. Kierownik projektu “ Energia” z PISM nakreśliła obecną pozycję Polskiw sferze gospodarki energetycznej, która głównie powinna skupić się na kształtowaniu krajobrazu zgodnie z dyrektywami UE. Konkurencyjność, zrównoważony rozwoj i bezpieczenstwo dostaw to główne paradygmatamy energetyczne.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Polska i Norwegia Jeszcze Bliżej

Duży nacisk na regulacje w kwestii zmian klimatycznych dyktowane przez UE ujawniają obecnie nierówność w innych obszarach, co w konsekwencji  hamuje przejście do jednej polityki energetycznej krajów członkowskich. W ramach realizowanego projektu "Good Gov" zdaniem Pani Aleksandry Gawlikowskiej-Fyk należy skupić się analizie bezpośrednich czynników kształtujących rynek energetyczny w Polsce. Priorytetami będzie ochrona klimatu i wzrost gospodarczy, które obejmują  takie kwestie jak popularyzacja odnawialnych źródeł energii mające istotny wpływ na dystrybucję tradycyjnych surowców, wysoki import węgla, prawo o konkurencji.  

Szerkiej dyskusji poddano wydobycie gazu łupkowego jako alternatywnego źródła wytwarzania energii, którą sugerowano by zanalizować w oparciu o modele polityki energetycznej praktykowanej w Norwegii. Analogii pomimo tego, że gospodarka energetyczna w Norwegii oparta jest na źródłach offshore, można dopatrywać się zdaniem Indry Oevrland w początki jego wydobycia, które postrzegane były jako innowacyjne i obarczone wysokim ryzykiem podobnie do kwestii gazu łupkowego w Polsce. W ramach relaizowanego porjektu "Good Gov" szczególnie interesująco jawi się aspect członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Polska albowiem negocjuje najoptymalniejszy kształ polityk energetycznej , będąc zobligowanym do stosuowania  się do zunifkowanych regulacji, które nie dotyczą dla Norwegii. Zdaniem Indry Oevrland szerokim polem do nauki będzie również  kwestia stosunków z Rosją, jako lidera rynku energetycznego w Europie. Obopólną korzyścią byłoby  rekomendacji dla  efektywnego prowadzenia stosunków z krajem, który pod względem historycznym odegrał tak odmienną rolę dla Polski i Norwegii.

Migracje w regionie Środkowo Wschodniej Europy

W części poświęconej szeroko pojętej migracji wzięli udział esperci z Polski - Maciej Duszczyk z Instytutu Polityki Społecznej, Kinga Wysieńska z Instytutu Spraw Publicznych oraz przedstawiciel Polonii mieszkający w Oslo, prawnik Sebastian Garstecki reprezentujący Advokatfirma Garstecki ASprezes The Young Polish Norwegian Professionals Association - UCI. 

Maciek Duszczyk podkreślił, że w Polsce sprawy migracyjne są rozstrzygane jednobiegunowo, w większości sprowadzając kwestię do polskich emigrantów przebywających w krajach europejskiego obszaru gospodarczego. Jako beneficjanci akcesji do UE Polacy są  otwarci co do wyjazdów naszych rodaków, niekoniecznie zaś w kwestii prawa do pobytu. Liberalny stosunek do wyjazdu społeczeńsywa tym samym pasuję Polskę w pozycji odmiennej do ogólnie preferowanej polityki antyemigracyjnej w Unii Europejskiej. Wyjazdom, zdaniem eksperta IPS w ostatnim czasie towarzszą silniejsze niż podczas okresu akcesyjnego nastroje negatywne.


Duszczyk jako członek zespołu negocjującego swobodny przepływ w ramach przystąpienia Polski do UE w swojej wypowiedzi poddał wątpliwości korzystną rolę emigracji dla kraju. Strata dużego potencjału ludzkiego, w większości decydującego się na permanentne pozostanie za granicą wydaje się być nie do zatrzymania. W obecnej sytuacji Polska powinna uswiadomić sobie, że dynamika rynku budzi rywalizację z Rosją o wykfalifikowaną siłę roboczą z krajów Partnerstwa Wschodniego. Idealnym rozwiązaniem byłoby wypracowanie takiego aparatu legislacyjnego, który by zatrzymywał Polaków w kraju i przyciągał emigrantów do Polski - dodał.

O strukturze piramidy jaką tworzą emigranci z racji piastowanych stanowsik w różnych sektorach w Norwegii opowiedział Sebastian Garstecki.
Stereotyp nieprzerwalnie funkcjonujący w polskich mediach niesprawiedliwie utożsamia Polaków z pracownikami najniższego szczebla. W rzeczywistości Polacy przez norwskich pracodawców postrzegani są jako efektywna, lojalna i ciężko pracująca siła robocza - powiedział. Podkreślił, że w swojej pracy zajmuje się głównie sprawami emigrantów zarobkowych, którzy są na etapie, na którym ich głównym celem jest finansowa stabilizacja.
PRZECZYTAJ TAKŻE: GOODGOV - Podpisano Umowę o Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

Niska świadomość na temat regulacji obowiązujących w kraju fiordów powoduje, że dochodzi do dumpingu socjalnego. Dopiero kiedy dochodzi do wypadku w pracy, urząd domaga się uregulowania spraw formalnych czy też osoby zaspokaoją podstawowe potrzeby, do głosu dochodzi rozsądek i podejmowane są działania naprawcze za pośrednictwem prawnika, a w grę wchodzą koszty karne.


Polscy emigranci również zmagają się z problemami społecznymi wynikającymi chociażby z różnic obyczajowych, owocujące problemami natury prawnej. Zmorą Polaków są sankcję za stosowanie kar cielesnych w stosunku do dzieci, które są niedopuszczalne w Norwegii. Na łamy gazet tarfiają informacje o wysokim spożyciu alkoholu i przemycie uprawianym przez Polonię. Rozłąka z rodziną zaś wielokrotnie kończy się rozpadem małżeństw, a co za tym idzie podziałem opieki nad potomstwem.

Konkludując swoje wystąpienie Grondecki odwołał się do złożoności problemów, w których rolę działającego niezgodnie z prawem nie zawsze przyjmują Polacy. Zdarza się, że Polacy padają ofiarami Norwegów, którzy żerują na nieświadomości emigrantów.

Otwierająca projekt "Good Gov" konferencja była platformą mającą na celu artykulację pragmatycznych aspektów do analizy i opracowania rozwiązań w oparciu o wymianę doświadczeń przedstawicili ekspertów praktyków z obu krajów. NPORTAL.no włącza się w akcję i będzie na bieżąco publikował relację z działań zespołu "Good Gov".

Dofinansowanie projektu pochodzi z Core 2012 Call, programu „Polsko-Norweska Współpraca Badawcza” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach funduszy norweskich Norway Grants. Powodzenie aplikacji grantowej jest rezultatem intensywnych prac zespołów obu instytutów, koordynowanych w PISM przez Lidię Pukę, a w NUPI przez dr Jakuba Godzimirskiego.


Aby skontaktować się reporterem odpowiedzialnym za ten artykuł napisz:
Maja Raczkowska
w Warszawie maya.raczkowska@gmail.com
 

Aby skontaktować się z redaktorem odpowiedzialnym za ten artykuł napisz:
Łukasz J. Kędzierski
w Oslo lukasz@nportal.no

 

nPortal Press | POLMEDIA (reporter@nportal.no

Copyright © 2013 nPortal Press | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
×