Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

1000x150 ubezpieczenia w norwegii

Tagi: Norwegia , choroba , MSZ , ubezpieczenie , praca , szpital , zdrowie , Wypadek , studia

Bez Ubezpieczenia Do Norwegii Nie Przyjeżdżaj
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2013-05-05 03:49:14 +0200

Do Norwegii przyjeżdża tysiące Polaków: na studia, do pracy, jako turyści. W razie choroby nawet członkowie krajów UE/EOG mogą mieć problemy. Tak więć, wszelkie sprawy ubezpieczeniowe dobrze więc załatwić jeszcze przed wyjazdem.


Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych radzi przyjeżdżającym do Królestwa, żeby przed podróżą zawarli ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące w razie potrzeby również transport chorego do kraju.

Ubezpieczenie Studentów Zagranicznych

Każdy, kto zamierza podjąć w Norwegii studia, musi być obowiązkowo ubezpieczony. Osoba nie ubezpieczona, nie zostanie immatrykułowana.
Zatem po przyjeździe do Norwegii należy jak najszybciej zawrzeć ubezpieczenie zdrowotne. Do 30 roku życia, względnie do 14 semestru, studenci są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia (ustawowego). W najgorszym przypadku nastąpi skreślenie z listy studentów.

Studiujący w Norwegii Muszą Być Ubezpieczeni

Wiele organizacji zajmujących się w Królewstwie sprawami studentów (Norsk studentorganisasjon (NSO), oferuje pakiety usługowe dla zagranicznych studentów, w skład których wchodzi obok zakwaterowania i wyżywienia również ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli przyszli studenci są ubezpieczeni w swoim kraju w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (chodzi o państwa członkowskie UE/EOG), powinni zwrócić się do jednej z norweskich przechodni lekarskich o uznanie ich ubezpieczenia. Również w kraju powinni też zasięgnąć informacji, jakie dokumenty będą im potrzebne.

Bez Ubezpieczenia Zdrowotnego w Norwegii

W Norwegii żyje kilkanaście tysięcy osób bez ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego czasmi odmawia się im pomocy medycznej. Skutki bywają dramatyczne. Przeważnie chodzi o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą w Polsce wydaje bezpłatnie Narodowy Fundusz drowia (NFZ). Ponieważ własne ubezpieczenie może ewentualnie nie pokrywać wszystkich kosztów leczenia w Norwegii i innych państwach UE, należy jeszcze przed wyjazdem zasięgnąć informacji w tej sprawie.

Kto jest uprawniony do otrzymania Karty EKUZ?

Nie Wyjeżdżaj Za Granicę Bez Karty EKUZ

Kartę EKUZ i Certyfikat wystawia się osobom ubezpieczonym w NFZ i członkom ich rodzin w związku z:
-wyjazdem turystycznym za granicę
-wyjazdem związanym z pracą
-wyjazdem do szkoły, na studia lub na praktyki studenckie i uczniowskie
- a także w związku z poszukiwaniem pracy.

Otrzymanie Karty EKUZ wymaga złożenia, osobiście lub pocztą elektroniczną, wniosku w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ. Należy do niego dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Termin Ważności EKUZ

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaje się w związku z pobytem turystycznym w Norwegii i innych państwach UE/EOG na okres:
- 6 miesięcy dla osób ubezpieczonych w NFZ
- 5 lat dla emerytów
- 2 miesięcy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
Osoby wyjeżdżające do pracy otrzymują Kartę EKUZ tylko na okres do chwili podjęcia pracy.

Uprawnienia Dla Posiadaczy EKUZ

EKUZ uprawnia do korzystania z świadczeń zdrowotnych w Norwegii
EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terenie Norwegii i innych państw EOG „w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia” (NFZ).
EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowanego leczenia.
Karta ta uprawnia do korzystania na terenie Norwegiii innych państw UE/EOG z opieki tylko w tych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Za leczenie prywatne pacjent musi słono zapłacić we własnym zakresie.

Sytułacja Wyjątkowa

Gdy Polak przebywający w celach turystycznych w Norwegii potrzebuje nagle opieki medycznej i nie posiada karty EKUZ, musi, ewentualnie za pośrednictwem członków rodziny, niezwłocznie skontaktować się z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, który wystawi Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Chory uzyska niezbędną pomoc medyczną również bez tego Certyfikatu, ale będzie zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów leczenia (należy zachować rachunki i dowody zapłaty).

Podróżni z Polski, którzy znaleźli się na terenie Norwegii w takiej sytuacji informują jednak, że pomimo braku Karty EKUZ szpitale udzieliły im niezbędnej pomocy, po czym administracja szpitala zwróciła się do członków rodziny z prośbą o przefaksowanie Certyfikatu.

Zdrowie Migrantów

Igranci stanowią zróżnicowaną grupę, i istnieją duże różnice w zdrowotne fizyczne i psychiczne.

Istnieją znaczne różnice między imigrantami z różnych krajów, w tym samym kraju.  Aktualizacja wiedzy z różnych grup imigrantów przybywających jest niezbędna w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia.

Według badań Centralnego Urzędu Statystycznego, SSB aż 86 procent krajowej populacji etnicznych Norwegów postrzega swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, średnio tylko 67 procent imigrantów jest tego samego zdania. Wśród młodzieży, widać tendencję do "zdrowego stanu zdrowia". Pochodzenie z kraju emigranta ma ogromny wpływ na jego subiektywną percepcję własnego zdrowia.

Źródła: Norweskie MSZ, Norsk studentorganisasjon (NSO), NFZ

N PRESS | POLMEDIA (reporter@nportal.no

Copyright © 2013 N PRESS | POLMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

×